กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

LH300-SN
คุณสมบัติ

 • (password/cards)
 • บันทึกรหัสได้ 3-19 หลัก
 • บันทึกรหัสเป็นมาสเตอร์ได้
 • ใช้รหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้หลายตัว
 • ระบบเตือนการกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง
 • บันทึกการ์ดได้สูงสุด 50 ใบ
 • บันทึกการ์ดเป็นมาสเตอร์ได้
 • ระบบล็อค AUTO หรือ MANUAL
 • ระบบล็อคหยุดการใช้งานจากภายนอกได้
 • มีระบบล็อค 2 ชั้นทั้งภายในและภายนอก
 • มีระบบปลดล็อคด้วยแอปพลิชั่นผ่านBluetooth (เป็น option เพิ่มเฉพาะรุ่นที่รองรับ Bluetooth)
 • ระบบป้องกันการทำงานลัดวงจร
 • มีระบบเตือนการล็อค
 • สามารถปรับระดับเสียงของการล็อคได้
 • สามารถ Reset เครื่องจากภายนอกได้
 • ระบบเซ็นเซอร์จับความร้อนและปลดล็อคกรณีไฟไหม้
 • ระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะโจรกรรม
 • ระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ 9 โวลล์ต่อกับตัวดิจิตอลล็อคเพื่อให้เครื่องทำงานได้