กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

C100 B3 LC
คุณสมบัติ

 • (password/cards/keys)
 • บันทึกรหัสได้ 4-13 หลัก
 • บันทึกรหัสเป็นมาสเตอร์ได้
 • ใช้รหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้ไม่เกิน 20 ตัว
 • ระบบเตือนการกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง
 • บันทึกการ์ดได้สูงสุด 50 ใบ
 • บันทึกการ์ดเป็นมาสเตอร์ได้
 • ระบบล็อค AUTO หรือ MANAUL
 • ระบบล็อคหยุดการใช้งานจากภายนอกได้
 • ระบบเซ็นเซอร์จับความร้อนปลดล็อคกรณีไฟไหม้
 • ระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะโจรกรรม
 • ระบบเตือนเบตเตอรี่อ่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ 9 โวลล์ต่อกับตัวดิจิตอลล็อคเพื่อให้เครื่องทำงานได้