กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

FELICE
คุณสมบัติ

 • บันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ (รุ่น FELICE-F)
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน กรณีเกิดเพลิงไหม้
 • มีระบบล็อคอัตโนมัติ
 • โหมดล็อคคู่ภายใน / ภายนอก
 • มีระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะ/โจรกรรม
 • สามารถสั่งงานผ่านรีโหมดและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอื่นเพื่อใช้งานได้ (เป็นตัวเลือก)
 • ระบบเชื่อมต่อการทำงานด้วย Bluetooth
 • มีระบบตัดการทำงานเมื่อมีการโจรกรรมหรือมีการกดรหัสเกิน 5 ครั้ง
 • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมือจับด้านในห้องสามารถเปิดออกได้ง่ายตลอดเวลา แม้อยู่ในตำแหน่งล็อค

ประกอบด้วย

 • ระบบมอร์ทิสล็อค
 • สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 • ทิศทางการทำงานของมือจับสามารถเปลี่ยนเป็นแบบผลักหรือดึงได้
 • ได้รับการรับรองการทนไฟโดยสถาบันทดสอบจากประเทศเกาหลี