กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

K500
รายละเอียดสินค้า

PUSHPULL

คุณสมบัติ

  • อุปกรณ์จะมีการส่งเสียงเตือนและระบจะปลดล็อคประตูอัตโนมัติ
    กรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยรหัสขณะใช้งาน สามารถใช้รหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้
  • มีระบบป้องกันการช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอื่นเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ดิจิตอลได้เช่น wifi หรือระบบ smart home (เป็นตัวเลือก)
  • สามารถเชื่อมต่อระบบ Bluetooth เพื่อสั่งปลดล็อคประตูได้ (เป็นตัวเลือก)