กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

C150
ประกอบด้วย

  • ระบบมอร์ทิสล็อค ขนาดกลาง
  • 2 ระบบ (รหัสผ่าน, การ์ด RF Tag)
  • 3 ระบบ (รหัสผ่าน, การ์ด RF Tag, กุญแจ)
  • สี : เงิน, น้ำตาล