กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

CRF-1100K
รายละเอียดสินค้า

ดิจิตอลล็อคทีมีขนาดบางที่สุด กับเทคโนโลยี่การจดจำลายนิ้วมือและการใช้งานผ่านBluetooth

คุณสมบัติ

 • มีระบบล็อคอัตโนมัติ
 • มีระบบตั้งล็อคแบบความเป็นส่วนตัวจากภายใน(สามารถปลดล็อคจากภายนอกได้ด้วยกุญแจเท่านั้น)
 • สามารถกดรหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและส่งเสียงเตือน
 • มีระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะ/โจรกรรม
 • มีระบบล็อคเมื่อกดรหัสผิด
 • รองรับการใช้ไฟสำรอง (9V)เมื่อแบตเตอรี่ในเครื่องหมดประจุไฟ
 • สามารถตั้งการทำงานเป็นโหมดที่พักอาศัยหรือโหมดทางพาณิชย์ได้
 • มีระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • มีโหมดการทำงานแบบตั้งค่าครั้งเดียว
 • สามารถควบคุมระดับเสียงได้
 • รองรับการทำงานผ่านบลูทู๊ต
 • บันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ /บันทึกการ์ดได้ 30 ใบ /บันทึกรหัสได้ 38 ชุด/รองรับการอุปกรณ์ที่ทำงานผ่านบลูทู๊ตได้ 8เครื่อง
 • สามารถส่งรหัสปลดล็อค on line ให้ผู้อื่นได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (สามารถกำหนดขอบเขตและช่วงเวลาการใช้งานของรหัสที่ส่งได้)
 • สามารถตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้

ประกอบด้วย

ระบบลิ้นล็อค